28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Uluslararası çalışma örgütü(İLO) 2003 yılından beri 28 Nisan Dünya İşsağlığı ve Güvenliği günü olarak kutlamaktadır.

Avrupa birliği katılım süreci ile birlikte çerceve anlaşmalar dahilinde 2012 yılından itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin otuzun üzerinde ikincil düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde yıllık yaklaşık 74.000 iş kazası meydana gelmekte bunun neticesinde 1152 çalışan hayatını yitirmekte ve 1888 çalışanda ömür boyu sakat kalmaktadır. İş kazalarının ülkemizde maliyeti yaklaşık yıllık 40 milyon TL dir. %98 i meslek hastalığı ve tamamı önlenebilir niteliktedir. 6331 sayılı kanun uygulamalarından sonra iş kazaları ve meslek hastalıklarında çok ciddi azalmalar görülmektedir. İSG ’nin amacı bilimsel veriler ışığında çalışanlara daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır. İş kazalarında en önemli etmen insan faktörüdür. Teknoloji sanayindeki hızlı gelişme İSG hizmetlerinde aynı paralel de ve dinamik şekilde yenilenme mecburiyeti doğurmaktadır.
Bu da her konuda olduğu gibi eğitimin ön plana çıkarmaktadır.

İSG hizmeti multidisipliner bir çalışmadır. İçerisinde yapılan işin niteliğine göre maden, inşaat, petrol, kimya, tıp, hukuk gibi bir çok bilim dalını barındırmaktadır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü donanımlı ciddi eğitimlerden geçirilerek İSG uzmanı olunmalıdır. Büyüyen ekonomimiz çeşitlenen sanayi dalları nedeniyle nitelikli İSG uzamanına talep artmıştır. ciddi iş olanağı vardır. Gençlerimizin ilgisi olanların bu alana yönelmelerini tavsiye ederim. Dünyda her gün engellenerek ve hukuken engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından vefat etmektedir. İLO ya göre 2009 yılında 270 milyon iş kazası olmuştur.

1-Denetim eksikliği,
2-Kayıt dışı istihdam varlığı,
3-Yönetmeliğin sanayi ve ticaret alanını zorunlu İSG hizmetinde tutarken, tarım sektöründe hizmet sektörünün bir bölümü KOBİ’ lerin büyük bir bölümü Devlet daireleri hizmet alımı yapmamaktadır.
4- işverenlerin 50 kişinin üzerinde olanlarda yasal zorunluluk var olması nedeniyle SGK sicil numaraları ayırarak 50 kişinin altında tutarak yasal yükümlülüklerinden kurtulmaktadır.

Çözüm Önerileri
1-Çalışanlarımızda bir İSG kültürü oluşturulmalı ve okul yıllarından itibaren İSg eğitimi verilmelidir.
2-Ulusal temelde iş kazalarının ana nedenleri tespit edilmeli, bununla ilgilenen bilimsel kurullar oluşturulmalı ve eğitimi bu içeriklere göre hazırlanmalıdır.
3-İSg önlemleri daha iş yeri inşaat başlamadan proje aşamasında yapılmalı bina, makina, tezgahlar ona göre düzenlenmelidir.
4- Kayıt dışı ekonomi ve çalışmalar kayıt altına alınmalı ve denetlenmelidir.
5-İSG uzmanları ve iş yeri hekimleri ücret alarak iş verene bağlı kalmamalı aracı olmalı ve bir standart belirlenmelidir.
6- İş kazasının çok olduğu işletmelerde tam zamanlı İSG uzmanı görevlendirilmeli özendirilmelidir.
7-İSG hizmetleri bütün işyerlerini , tüm sektörleri ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Bu konuda kanun koruyucu teşvik edici olmalıdır.
8-İSG kanunu bilimsel kurullarda incelenerek sahaya uygun , Türk insanına uygun ulusal bir politika belirleyerek yeniden yapılmalıdır.
9-Çalışma bakanlığı müfettişleri bir denetim standardı olmalı, denetimlerin çözüm odaklı eğitim amaçlı ve daha sık yapılmalıdır.
10-İSG hizmetine kanuna uygun örnek şekilde yapan İSG uzmanı , iş yeri hekimi ve iş yerleri teşvik edilmelidir.
11- OSGB hizmeti bir kamu ve sağlık hizmetidir. Kanun koyucu OSGB lerin yaygınlaşması ve en ücra yerleşim yerlerine ulaşması için teşvik edici kolaylaştırıcı olmalıdır.