İş Güvenliği Uzmanlığı

Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

ASDERELİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları "TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi" kapsamında Meditek İSG Yazılımı kullanarak, 29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hizmet verilen işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı görevlerini "kaliteli hizmet anlayışı, dikkat ve önemle" yerine getirirler.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları ile Teknik Elemanlar (Teknik Öğretmen, Fizikçi, Kimyager ve Biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları) İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen eğitim programına katılıp, Genel Müdürlükçe yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilir.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurması Gereken İşyerleri;
  • 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır.
  • 50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise 01.01.2014 tarihinden sonra işyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
  • 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları için 01.07.2020 tarihi itibarıyla iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu başlayacaktır.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği 50 nin altında çalışanı olup, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu henüz başlamamış olan tüm işyerleri aşağıdaki konularda gerekli çalışmaları ilgili yönetmeliklere göre yapması ya da yaptırması gerekir:

1) Risk Değerlendirmesi, (Analizi)
2) Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
3) Acil Durum-Eylem Planlarının hazırlanması, Acil Durum Ekipleri kurulması ve Acil Durum Eğitim ve Tatbikatlarının yapılması,
4) İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,
5) Kanunun 15’inci maddesi ile hükme bağlanan sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
6) Kanunun 16’ıncı maddesi ile hükme bağlanan çalışanların bilgilendirilmesi,
7) Kanunun 18’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
8) Kanunun 20’nci maddesi ile hükme bağlanan çalışan temsilcilerinin belirlenmesi