Neden Hizmet Almalıyım ?

Kurumsal

  • Saraylar Mahallesi, Saltak Cd. No:13 Ege İş Hanı, Kat 4-5 , 20010 Merkezefendi/Denizli
  • 258 242 90 30-554 566 66 07(08)
  • info@asdereli.com.tr

Neden Hizmet Almalıyım ?

Konusunda uzman bir OSGB’den hizmet almanın işverene ve işyerine ciddi katkıları olmaktadır. Başlangıçta gözle görülmeyen ama zaman içerisinde ciddi verimlilik artısı ile dönüş olmaktadır.
 
  Bir işletmede, işyerinde, fabrikada bir iş güvenliği uzmanının bulunması işyeri hekiminin bulunması, çalışanların kuruma olan aidiyet duygusunu geliştirmekte ve kurumu sahiplendirmektedir. Kurumsallığı arttırmaktadır. Çalışana güven vermektedir.
  
Firma OSGB’den hizmet aldığında kendi bünyesinde işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
 OSGB hizmeti alımında işyerindeki kazalarda, doğal afetlerde, ilkyardım gereken acil durumlarda öncelikle önlem alınmasında ve olay gerçekleştiğinde organizasyonla ilgili kurumlarla iletişimde işyerine ciddi yönlendirmeleri ve katkıları olacaktır.
 
Yıllık çalışma planları, risk analizleri, acil durum eylem planı, yıllık değerlendirme saha gözlem raporları, eğitimler ile işverene işyeri ile ilgili ciddi veriler sunmaktadır.
 
Yeni işyeri iş güvenliği ile ilgili kanunları yönetmelikleri, yasal süreçleri yakından takip ederek işverene bilgilendirmektedir.
 
OSGB sadece eksikliklerin bildirilmesi değil tecrübe ve deneyimleri ölçülerinde verimli, iş-güç, zaman ve maliyet kaybını en aza indiren önerilerde de bulunmaktadır.
 
Risk analizi ile olası kaza-doğal afetlere karşı önceden tedbir önlem alarak, ciddi zaman, emek, üretim ve maliyet kaybını en aza indirebilmektedir. Acil durum eylem planı ve organizasyonu ile olası kazada ve afetlerde organizasyonu düzenleyerek en az hasarla atlatılmasını sağlamaktadır.
 
OSGB, çalıştığı firma için işçi sağlığı ve çalışma ortamı, alınan önlemler, yapılan eğitimler vb. bütün bilgilerin kayıt altına alır. Arşivler firmayı ve çalışanı hukuki güvence altına alır.
 Çalışan açısından ise;
-Kurumu, işletmeyi sahiplenme duygusunun artması aidiyet duygusunu olumlu etkilemesi
-Çalışan içinde kendini güvende ve mutlu hissetme, daha az psikolojik ve fiziksel stres hali
-Mutlu hisseden çalışandan verimli-kaliteli üretimin artması
-İş kazası riskini azaltıp, işçinin gelirinden yoksun kalma olasılığını düşürmesi
-Maddi-manevi sorunların azaltılması
-Kaza zararlarının ödenmesi
-Zaman ve verimlilik kaybının önüne geçilmesi
-İş gücü ve devir hızı artması, eleman değişimi ve bunun olumsuz etkilerinin azaltılması                                                                                 

                     Güvenli gelecek    ASDERELİ OSGB