İSG Ortam Ölçümleri

Hizmetlerimiz

İSG Ortam Ölçümleri

Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiği işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu gaye ile işveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğretmek, izlemek ve önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri;
 
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Toplam Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gaz ve Buhar Konsantrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
 • El-Kol ve Tüm Vücud Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) Maruziyet Ölçümü
 • VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) Ortam Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü

Çevresel Ölçüm ve Analizleri;
 
 •  Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 •  Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi