Risk Değerlendirme

Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirme

Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

Risk Değerlendirmesi: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin belirlenerek işletmedeki tehlikeleri minimize etme yada ortadan kaldırma çalışmalarıdır.

Risk değerlendirme raporlarının aşağıdaki durumlarda güncellenmesi gerekir:
  1.  İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
  2.  İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi,
  3.  Üretim yönteminde değişiklikler olması,
  4.  İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
  5.  Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
  6.  Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde,
  7.  İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
  8.  İşletmenin tehlike sınıfına göre mevzuatta belirtilen geçerlilik tarihinin dolması, durumlarında güncellenir.

ASDERELİ OSGB olarak kaliteli hizmet anlayışımız dahilinde Meditek İSG Yazılımı kullanıyor ve uygun metodlar ile risk değerlendirme raporları (Fine Kinney, L-tipi Matris, FMEA) hazırlıyoruz.