Kanalımız ve Makaleler

 
27.09.2021
Aysiad Haber Gazete Yazısı
OSGB TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
Konusunda uzman bir OSGB'den hizmet almanın işverene ve işyerine ciddi katkıları olmaktadır.
Başlangıçta gözle görülmeyen ama zaman içerisinde ciddi verimlilik artısı ile dönüş olmaktadır.
Bir işletmede, işyerinde, fabrikada bir iş güvenliği uzmanının bulunması işyeri hekiminin bulunması, çalışanların kuruma olan aidiyet duygusunu 
geliştirmekte ve kurumu sahiplendirmektedir.Kurumsallığı arttırmaktadır. Çalışana güven vermektedir.
Firma OSGB'den hizmet aldığında kendi bünyesinde işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
OSGB hizmeti alımında işyerindeki kazalarda, doğal afetlerde, ilkyardım gereken acil durumlarda öncelikle önlem alınmasında ve olay gerçekleştiğinde organizasyonla ilgili kurumlarla iletişimde işyerinde ciddi yönlendirmeleri ve katkıları olacaktır.
Yıllık çalışma planları, risk analizlleri, acil durum eylem planı, yıllık değerlendirme saha gölem raporları, eğitimler ile işverene işyeri ile ilgili ciddi veriler sunmaktadır.
Yeni işyeri, iş güvenliği ile ilgili kanunları, yönetmelikleri, yasal süreçleri yakından takip ederek işvereni bilgilendirmektedir.
OSGB sadece eksikliklerin bildirilmesi değil tecrübe ve deneyimleri ölçülerinde verimli, iş-güç, zaman ve maliyet kaybını en aza indiren önerilerde de bulunmaktadır.
Risk analizi ile olası kaza-doğal afetlere karşı önceden tedbir önlem alarak, ciddi zaman, emek, üretim ve maliyet kaybını en aza indirebilmektedir.
Acil durum eylem planı ve organizasyonu ile olası kazada ve afetlerde organizasyonu düzenleyerek en az hasarla atlatılmasını sağlamaktadır.